TSHA - Texas Speech-Language Hearing Association

  Elnita O. Stanley Scholarship Endowment Fund Recipients

  Name Year University
  Cindy Martinez 1998 SFASU
  Stephanie Cooper 1999 SFASU
  Michelle Leggett Kruebbe 2000 SFASU
  Heather Richardson (Chamness) 2001 SFASU
  Angela Clement 2002 SFASU
  Lisa Gonzales 2003 SFASU
  Lydia Richardson 2004 SFASU
  Marie McKitterick 2005 SFASU
  Kim Sitgreaves 2006 SFASU
  Kristin Pierce (Holloway) 2007 SFASU
  Mark Acosta 2008 SFASU
  Cindi Darbe 2009 SFASU
  Crystal Brown 2010 SFASU
  Kristi Sitton 2011 SFASU
  Janessa Stewart 2012 SFASU
  Ashley Woods 2013 SFASU
  Sarah Siler 2014 SFASU
  Erin Stone 2015 SFASU
  Emily-May Cherrier 2016 SFASU
  Courtney Bobalik 2017 SFASU
  Nicole Pennington 2018 SFASU
  Kristina Kenny 2019 SFASU
  Savannah Lee Brumley 2020 SFASU
  Stephanie Branch 2021 SFASU
  Kacie Herrington 2022 SFASU