TSHA - Texas Speech-Language Hearing Association

  Gilbert C. Hanke Endowed Scholarship Fund Recipients

  Name Year University
  Cassie Lee 2006 SFASU
  Veronica Macias 2007 SFASU
  Elizabeth Mathukutty 2008 SFASU
  April Davis 2009 SFASU
  Leigh Ann Pepper 2010 SFASU
  Megan Tong Farmer 2011 SFASU
  Megan Wiggins 2011 SFASU
  Ashley Woods 2012 SFASU
  Saquoia Morris 2013 SFASU
  Sara Fant 2014 SFASU
  Daryl Sparks 2015 SFASU
  Hope Smith 2016 SFASU
  Mia Flores 2017 SFASU
  Kaylene Mesecher 2018 SFASU
  Hailee Moody 2019 SFASU
  Haleigh Jones 2020 SFASU
  Brittany Jones 2021 SFASU
  Jackie Minyard 2022 SFASU